Wie zijn we?

Smart Belgium Services is een filiaal van Belfius, opgericht in samenwerking met Strategy& dat deel uitmaakt van het wereldwijde netwerk van PwC. Begeleiding van lokale besturen en ondernemingen in een uniek ecosysteem en cocreatie vergemakkelijken van duurzame en innovatieve oplossingen om ons land ‘smarter’ te maken, dat is onze drijfveer!

belgium1

Nu is het moment

Meer dan ooit is onze maatschappij aan het evolueren, zowel op het sociaal-economische plan als op vlak van technologie en digitalisering. Lokale besturen springen heel graag mee op deze snelheidstrein. Smart Belgium Services is er net op gericht om hen extra wind in de zeilen te geven en hen te begeleiden bij het uittekenen van een strategisch kader rond smart projecten, van bij de brainstorm tot de uiteindelijke realisatie. Vanuit die concrete behoefte is Smart Belgium Services ontstaan.

Visie

1+1=3

Samenwerking vormt de sleutel naar oplossingen die ons land ‘smarter’ maken. Geholpen door de technologische evolutie kunnen steden en gemeenten zich verder ontwikkelen, maar hiervoor moeten ze elkaar versterken. Hier speelt Belfius een cruciale rol, want als historische partner kent de bankverzekeraar als geen ander de publieke sector. Dankzij hun unieke samenwerking met de Europese Investeringsbank konden al meer dan 100 Smart Cities-projecten in alle uithoeken van het land profiteren van gunstige financieringsvoorwaarden. Maar het gaat verder dan het louter financiële aspect. Met de Smart Belgium-strategie staat er ondertussen een echte samenwerking op poten tussen overheden, bedrijven, zorgcentra en universiteiten. En met Strategy& neemt Smart Belgium Services tonnen ervaring in digitale en telecominfrastructuren mee aan boord. Vanuit hun buitenlandse ervaring helpen deze smartcitystrategen Belgische steden en gemeenten de juiste keuzes op lange termijn te maken, om al die geweldige ideeën in concrete projecten te vertalen.

Missie

Van city scan tot smart strategy

Het scherpstellen van de ‘smart’ ambities van Belgische steden en gemeenten, dat is onze missie! Wat zijn de noden? Is er een visie? Welke strategie is er nodig om het actieplan volledig uit te voeren? We hanteren een aanpak in 4 fasen en begeleiden van a tot z. Hoe?

Via strategisch advies maken lokale besturen de omslag naar de slimme stad: een stapsgewijze benadering van concept tot realisatie

 • Smart City Scan

  Hoe is de situatie nu? En wat kunnen we verbeteren?
  De Smart City Scan geeft u een snel overzicht van wat Smart City voor uw gemeente of regio kan betekenen.
  De scan is opgebouwd uit 3 pijlers:

  Selectie van prioriteiten (Waarom?)
  Positionering van ambitieniveau (Wat?)
  Bepaling van maturiteit (Hoe?)

  Smart City Scan


  We verwerken uw gegevens. Voor meer info verwijzen we graag naar het Privacy Statement.

 • Smart City Strategy

  Hoe kunnen we uw traject uitstippelen aan de hand van eigen ervaringen, pilootprojecten en business modellen?

 • Prototyping en cocreatie

  Bestaat de oplossing nog niet? Dankzij ons ‘smart’ ecosysteem zoeken we ze via cocreatie voor u.

 • Strategie Implementatie

  Het is zover. We gaan over tot de realisatie van uw ‘smart’ project!

Toegang tot het ‘smart’ ecosysteem

Enkel via samenwerking kunnen we de maatschappelijke uitdagingen de baas. Daar zijn we rotsvast van overtuigd. Met Smart Belgium staat er een krachtig ecosysteem. Ondernemers en bedrijven spelen hierin een prominente rol. Dankzij dit ecosysteem bedenken smart companies via cocreatie slimme en innovatieve oplossingen, breiden we het bestaande gamma van producten en diensten binnen 8 sleuteldomeinen uit en stellen we nieuwe prototypes in de kijker. Alle actoren binnen het Smart Belgium-ecosysteem krijgen toegang tot een reële markt waar ze deze smart oplossingen kunnen aanbieden.

Vacatures

Zin om binnen Smart Belgium Services mee te bouwen aan de oplossingen van morgen? Bezorg ons uw motivatie!

Contact

Adres

Smart Belgium Services NV
Karel Rogierplein 11
1210 Brussel

Privacy statement

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Smart Belgium Services NV, met zetel Rogierplein 11 in Brussel. De persoonsgegevens die u via onze website bezorgt, worden uitsluitend verwerkt in het kader van de projecten die u indient (zoals Smart City Scan), om u hierover te kunnen contacteren en een goede opvolging te garanderen. Uw persoonsgegevens worden enkel in functie van dit project en niet langer dan nodig bewaard. Uw persoonsgegevens worden niet met andere externe partijen gedeeld. U hebt steeds de mogelijkheid om uw diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen: uw recht op informatie, inzage, rectificatie, beperking, bezwaar, wissing en overdraagbaarheid. U contacteert hiervoor Smart Belgium Services NV via info@smartbelgiumservices.be. Onze privacyvoorwaarden kunnen op elk moment wijzigen.